Uitreiking nieuw boek: besturen doe je samen

Uitreiking nieuw boek: besturen doe je samen

Vandaag is de nieuwe uitgave ‘Besturen doe je samen: handreikingen voor goed samenspel in de gemeentelijke context’ verschenen. In het boek geven de auteurs Irma WoestenbergBen Kokx en Michel Wolters gemeenteraden, colleges en gemeentelijke organisaties oplossingen om hun onderlinge samenspel met vertrouwen aan te gaan. Het boek is in print én als e-book te bestellen via onze webshop.

Benieuwd naar het boek? Bekijk hier alvast de trailer:

Lancering met webinar

De officiële lancering vond plaats in Amersfoort en was ook op afstand te volgen, in de vorm van een webinar. Ingrid Geveke, directeur advies bij BMC, overhandigde de eerste exemplaren van het boek aan o.a. Pim van Vliet (voorzitter Vereniging van Gemeentesecretarissen, gemeentesecretaris gemeente Leiden) en Renée Wiggers (voorzitter van de Vereniging voor Griffiers, griffier Provinciale Staten Overijssel). De drie auteurs waren aanwezig om het boek te introduceren en verder toe te lichten. Tijdens het webinar gaven Pim van Vliet en Renée Wiggers beiden aan dat er nog veel winst mogelijk is in het samenspel in de gemeentelijke context. Soms is er gebrek aan onderling vertrouwen. Een raad die te weinig informatie krijgt om zijn controlerende rol uit te oefenen. Of een college en organisatie die te weinig ruimte krijgen om hun voorbereidende rol bij besluiten in te vullen.

De voorbeelden laten zien dat goed bestuur alleen mogelijk is als raad, college en gemeentelijke organisatie goede afspraken hebben én samenwerken. Pim van Vliet, gemeentesecretaris: ‘Er zit soms spanning tussen de schakels in de gemeentelijke driehoek. Ik probeer zelf als gemeentesecretaris de raad actief te informeren over wat wij doen als organisatie én vraag raadsleden hoe zij tegen ons als ambtelijke organisatie aankijken. We kunnen het samenspel verbeteren door elkaar beter te begrijpen. Daar liggen mooie kansen, vooral ook omdat de afstanden in de gemeentelijke context klein zijn, bijvoorbeeld in vergelijking met de rijksoverheid.’ Renée Wiggers voegde hier nog aan toe: ‘Het helpt in het samenspel ook enorm als er duidelijke afspraken worden gemaakt tussen de raad en de organisatie. Bijvoorbeeld bij participatieve trajecten: wie zoekt op welk moment contact met burgers, raad of organisatie?’

Nieuwe bestuurscultuur

Het boek ‘Besturen doe je samen’ wil ook bijdragen aan het verbeteren van de bestuurscultuur, gaf auteur Irma Woestenberg tijdens het gesprek aan. ‘Een nieuwe bestuurscultuur vereist duidelijke afspraken, maar ook open communicatie en transparantie. Dat is de basis van een goed samenspel.’ Ben Kokx vulde aan: ‘Goed samenspel in de bestuurlijke driehoek begint met het begrijpen van elkaars rollen en verantwoordelijkheden. Zo leg je een basis voor respect voor elkaars werk en ga je elkaar als gelijkwaardige gesprekspartner zien. Het is een relatie die onderhoud vraagt: we moeten daarom ook meer reflecteren op het samenspel, in plaats van op de automatische piloot doorgaan.’

Initiatief BMC

Het boek ‘Besturen doe je samen’ is een initiatief van BMC. Als hét advies- en expertisebureau voor de publieke sector weet BMC dat de vraagstukken op de gemeentelijke tafels ingewikkeld zijn en dat er veel actoren nodig zijn om deze vraagstukken het hoofd te bieden. Bij het verzorgen van deze uitgave heeft R&Z Boeken als uitgever met genoegen gebruik gemaakt van de expertise van moederbedrijf R&Z Content Makers. Liesbeth Eugelink, ervaren redacteur én schrijver, verzorgde de eindredactie. Schrijver en adviseur Tessy van Rossum dacht mee over de PR rond het boek, zoals de creatie van de boektrailer. Albert Kooistra verzorgde de drukwerkbegeleiding.